0
0
logo
سایت و فروشگاه یونی کد دارای بخش هایی هستند که به صورت رایگان به اعتبار شما اضافه خواهند کرد . هنگامی که چنین بخش هایی در سایت وجود داشته باشند قطعا شامل قوانینی خواهند شد تا از صحت عملکرد آن ها مطمئن شویم . در ادامه می توانید با این قوانین آشنا شوید .

قوانین بخش دریافت اعتبار رایگان بابت عضویت در سایت :

هنگامی که شما اقدام به عضویت در یونی کد می کنید ، مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به اعتبار شما اضافه خواهد شد که می توانید از این اعتبار در خرید قالب و سفارش استفاده کنید .

  • در صورتی که کاربر از چندین ایمیل و حساب کاربری برای جمع کردن اعتبار در یک حساب استفاده کند ، حساب کاربر به صورت کامل حذف خواهد شد .
  • اگر تمامی اعتبار های انتقالی از اعتبار هدیه باشند ، حساب مسدود می شود .
  • کاربر فقط یکبار مجاز به دریافت این هدیه می باشد .

قوانین بخش دریافت اعتبار رایگان بابت بازدید روزانه از سایت :

هنگامی که کاربران از یونی کد بازدید می کنند ، در صورتی که وارد حساب خود شده باشند مبلغ ۱۰۰۰ ریال به اعتبار آن ها اضافه خواهد شد .

  • کاربر حداکثر در روز می تواند ۳ بار از این امکان استفاده کند .
  • هر گونه استفاده از سیستم های تغییر ip برای کسب اعتبار بیشتر موجب مسدود شدن حساب کاربر می شود .
  • در صورت مشاهده استفاده بیش از حد از این سیستم (به صورت غیر مجاز) ، حساب کاربر مسدود می شود .